F

Giáo trình Mastercams Hay và Miễn Phí


DÀNH TẶNG CHO QUÝ BẠN ĐỌC 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
MASTECAMTài liệu được biên soạn bở tác giả  KS Hoàng Thiệu , hiện đang công tác tại Nhật , tác giả viết theo lỗi hướng dẫn làm việc thực tế , Với kiểu viết này bạn đọc có thể đọc và ứng dụng ngay trong công việc hàng ngày . Tài liệu bao gồm hai phần chính với tống số trang gần 70 Trang . Rất đáng để bạn đọc biết đến .Một số hình ảnh về tài liệu như sau.
     Hãy chia sẽ thông tin tài liệu cho cả cộng đồng cùng biết bằng cách chia sẽ link lên các trang xã hội , như vậy là bạn đã giúp chúng tôi phát triển phòng trào , vì một cơ khí Việt Nam vững mạnh .

Chia Sẽ & Phổ Cập Công Nghệ CADCAMCNC
Chia Sẽ & Phổ Cập Công Nghệ CADCAMCNC
_____________________________________________________


Hướng dẫn lập trình gia công 3D -Mastercam X7
Tiếng Việt : 110 Trang 
Tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc các phương pháp lập trình gia công 3D , bao gồm cả phay và tiện . Bạn đọc tải về hoàn toàn miễn phí theo đường link bên dưới đây

Hãy chia sẽ thông tin tài liệu cho cả cộng đồng cùng biết bằng cách chia sẽ link lên các trang xã hội , như vậy là bạn đã giúp chúng tôi phát triển phòng trào , vì một cơ khí Việt Nam vững mạnh .

Chia Sẽ & Phổ Cập Công Nghệ CADCAMCNC
Chia Sẽ & Phổ Cập Công Nghệ CADCAMCNC
Pass nếu có là : http://www.me-cad.com
__________________________________________________________


Hướng dẫn tự học Mastercam X9
Tiếng việt - 93 Trang

Tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc cach thức thiết kế một chi tiết hoàn chỉnh ,thiêt lập để lập trình gia công chi tiết trên phiên bản mastecam X9 mới nhất . Bạn đọc tải về hoàn toàn miễn phí theo đường link bên dưới đây

Hãy chia sẽ thông tin tài liệu cho cả cộng đồng cùng biết bằng cách chia sẽ link lên các trang xã hội , như vậy là bạn đã giúp chúng tôi phát triển phòng trào , vì một cơ khí Việt Nam vững mạnh .


Chia Sẽ & Phổ Cập Công Nghệ CADCAMCNC
Chia Sẽ & Phổ Cập Công Nghệ CADCAMCNC
Pass nếu có là : http://www.me-cad.com
GIẢI PHÁP CADCAMCNC MECAD. Powered by Blogger.